top of page

Czwarty etap odmrażania gospodarki

W ramach czwartego etapu odmrażania gospodarki i zmniejszania ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, w dniu 29 maja 2020 r. ogłoszone zostało nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964) znowelizowane w dniu 30 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 966).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie, utraciło moc wcześniejsze Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 i 904).


Jakie zmiany zostaną wprowadzone w ramach czwartego etapu odmrażania gospodarki, a co się nie zmieni?


Maseczki


Jeżeli w przestrzeni publicznej będzie możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych osób, zniesiono konieczność zasłania ust i nosa.


Jednak w dalszym ciągu istnieje konieczność zasłaniania ust i nosa w:

 • autobusach i tramwajach;

 • sklepach;

 • kinach i teatrach;

 • salonach masażu i tatuażu;

 • kościołach;

 • urzędach;

 • ·wszędzie tam, gdzie w przestrzeni publicznej nie można zachować dystansu społecznego (dwumetrowego odstępu), a więc także na zatłoczonym chodniku.

Nie trzeba zakrywać ust i nosa także:

 • w pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne;

 • w restauracji lub barze – po zajęciu miejsca przy stole.


Zniesienie limitów osób – w sklepach, na targu poczcie, w restauracjach oraz na uroczystościach religijnych i pogrzebach


Od soboty 30 maja:

 • zniesione zostały limity osób obecnych w punktach obsługi branży handlowej i gastronomicznej. Z powyższego wynika, że nie obowiązują już limity osób, które mogą jednocześnie przebywać np. w sklepie czy na poczcie;

 • można korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej;

 • w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny. Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja będzie należała jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 • serwować posiłki gościom, także na Sali, mogą restauracje i bary hotelowe.


Zmiany od 6 czerwca 2020 r.

 • możliwa będzie organizacja wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób;

 • otwarte w określonych warunkach sanitarnych będą mogły być kina, teatry, opery, balet, baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki, sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

Konkretne zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż będą podane po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.Co się nie zmienia?


Bez zmian pozostają jednak pozostałe istotne dla prowadzenia działalności i funkcjonowania biznesu ograniczenia, dotyczące m.in.:

 • zakładów pracy (zapewnienie pracownikom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk, odległości min. 1,5 m między stanowiskami pracy z dotychczasowymi wyjątkami),

 • obowiązkowych dezynfekcji w godzinach otwarcia, co najmniej raz na godzinę, stanowisk kasowych lub stanowisk obsługi,

 • zachowania 2-metrowej odległości od innych osób w przypadku przemieszczania się w przestrzeni publicznej.

 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page