top of page

Dalsze luzowanie obostrzeń związanych z COVID-19

17 lipca 2020 r. ukazał się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 24 lipca 2020 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 1292), które w większości odpowiada treści projektu wyłożonego do wglądu 17 lipca 2020 r.


Pełny tekst Rozporządzenia jest dostępy tutaj.


Jakie zmiany wprowadzi to rozporządzenie w zakresie obostrzeń, a co się nie zmieni?


Mniejszy dystans


Główną zmianą w Rozporządzeniu jest skrócenie tzw. dystansu społecznego z 2 m do 1,5 m, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku zakrywania nosa i ust.


Na stadionach więcej kibiców, a na zajęciach sportowych więcej uczestników


W Rozporządzeniu podwyższono także limit publiczności do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla kibiców na stadionach piłkarskich i żużlowych.


Ponadto projekt przewiduje, że w zajęciach lub w wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż 300 uczestników. W limicie nie zawierają się osoby zajmujące się obsługą wydarzenia.


Większy limit osób na basenach


Rozporządzenie znosi ograniczenia liczby uczestników zajęć na basenach. Podniesiony zostanie limit widzów na trybunach basenów do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Zdecydowano o nieróżnicowaniu sytuacji basenów otwartych i zamkniętych. Z kolei z aquaparków będzie mogło korzystać nie więcej osób, niż wynosi 75 proc. obłożenia obiektu.


Zmiany zachowania się w kinach na imprezach artystycznych i rozrywkowych w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach i w muszlach koncertowych


W Rozporządzenie zapisano także zniesienie obowiązku naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach, na imprezach artystycznych i rozrywkowych w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach i w muszlach koncertowych pod warunkiem, że koło siebie siedzą i) widz z dzieckiem poniżej 13 roku życia ii) widz z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie lub iii) osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.


W Rozporządzeniu przewidziano też udostępnienie widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni (nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc).

Widzowie będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów oraz zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.


Stan epidemii trwa


Należy zaznaczyć, że żaden z obowiązujących aktów prawnych nie zniósł wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491).


W związku z powyższym wszystkie terminy, w których początek lub wznowienie biegu został uzależniony od zniesienia stanu epidemii pozostają zawieszone.


Co się nie zmienia?


Bez zmian pozostają jednak pozostałe istotne dla prowadzenia działalności i funkcjonowania biznesu ograniczenia, dotyczące m.in.:

  • zakładów pracy (zapewnienie pracownikom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk, odległości min. 1,5 m między stanowiskami pracy z dotychczasowymi wyjątkami),

  • obowiązkowych dezynfekcji w godzinach otwarcia, co najmniej raz na godzinę, stanowisk kasowych lub stanowisk obsługi,

  • zachowania odległości od innych osób w przypadku przemieszczania się w przestrzeni publicznej, zostaje ona tylko zmniejszona do 1,5 m;

  • obowiązkowego zasłaniania ust i nosa.


Pełny przegląd aktualnych zasad zachowania się związanych z pandemią COVID-19 jest dostępny tutaj.


Dalsze etapy zdejmowania ograniczeń


Na razie nie wiadomo, kiedy wdrażane będą kolejne etapy zdejmowania ograniczeń. Zgodnie z przekazanymi przez Rząd informacjami Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów będzie zależeć od:

  • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),

  • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),

  • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.


Kolejne etapy mają być wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w kraju będzie niski.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page