top of page

Inwestycje możliwe także w czasach COVID-19 – wsparcie PARP dla przedsiębiorców

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa zmusza firmy do szukania dodatkowych źródeł kapitału – zarówno na sfinansowanie bieżącej działalności, jak i dalszy rozwój. Przedsiębiorstwa, które miały w planach wdrażanie innowacji, nie muszą z nich rezygnować mimo niepewnej sytuacji. Pomimo trwającej pandemii koronawirusa przedsiębiorcy mogą bowiem w dalszym ciągu korzystać z pomocy oferowanej im w ramach dostępnych dofinansowań.


Na uwagę zasługuje przede wszystkim oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która przygotowała kolejne już atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców.


Mowa tutaj o programie pn. „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, w którym do zdobycia jest dofinansowanie ze środków unijnych na inwestycje związane z implementowaniem innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Konkurs PARP uruchomiony został w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, a zatem oferta ta skierowana jest przede wszystkim do mikro, małych i średnich firm działających na terenie wschodniej Polski.


Całkowity budżet konkursu to aż 150 mln zł. Koszt jednego projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do 50 mln euro. Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych związanych z innowacją oraz do 70% w przypadku inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu: mikro i małe przedsiębiorstwa otrzymują premię w wysokości 20%, a średnie w wysokości 10%.


Przedsiębiorca może otrzymać nawet 20 mln zł, a także pomoc w dostosowaniu pozostałych procesów zachodzących w firmie do funkcjonowania w sytuacji epidemiologicznej. Innowacyjność i informatyzacja procesów w firmach ma bowiem szczególnie istotne znaczenie w dobie COVID-19, a to z tego względu, że znaczna część biznesu, a także transakcji, przeniosła się do Internetu. Daje to przestrzeń na podjęcie dodatkowych działań inwestycyjnych albo zakup usług doradczych. Dzięki temu rozwój firmy możliwy jest także w tak trudnej sytuacji jak epidemia.


Kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie?


Termin składania wniosków o dofinansowanie na rozwijanie produktów, usług lub procesów stosowanych w ich przedsiębiorstwie został wyznaczony od 25 sierpnia 2020 r. do 24 września 2020 r.


Warunki udziału w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP”


Kluczowymi warunkami udziału w programie są:

  • status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa,

  • przynależność przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej, tj. z województwa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego), które prowadzi działalność od co najmniej roku,

  • osiąganie przychodów przez przedsiębiorstwo nie mniejszych niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku.


Na co można przeznaczyć dofinansowanie?


Otrzymane ze środków unijnych wsparcie pozwoli firmom na sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Przedsiębiorstwo może przeznaczyć pieniądze na koszty inwestycji takie jak:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej,

  • zakup nieruchomości,

  • zakup robót i materiałów budowlanych,

  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia,

  • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki.

Szczegółowe informacje na temat omawianego konkursu, a w szczególności wymaganej dokumentacji, którą przedsiębiorca winien złożyć, aby wziąć w nim udział, znajdują się tutaj.


Bony na innowacje dla MŚP


Jednocześnie, PARP w czterech prowadzonych konkursach „Bony na innowacje dla MŚP” ma do rozdysponowania 160 mln zł na projekty mające na celu wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach. O dotację mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie firmy z całego kraju, niezależnie od branży.

Konkurs ogólny, w którym może wystartować każda firma, składa się z dwóch etapów:

I – etap usługowy – wnioski można składać od 30 marca 2019 r. do 30 września 2020 r. W tym etapie firma może pozyskać środki na zakup usług B+R polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii czy projektu wzorniczego. Przedmiotem dofinansowania mogą być zarówno innowacje procesowe, jak i produktowe. Całkowity koszt projektu może wynieść od 60 do 400 tys. zł, a maksymalne dofinansowanie to 85% jego wartości. To oznacza, że wartość dofinansowania może wynieść do 340 tys. zł.


II – etap inwestycyjny – wnioski można składać od 17 kwietnia 2019 r. do 30 grudnia 2020 r. Po pomyślnym przejściu etapu I firma może ubiegać się o kolejne środki na wdrożenie innowacji w ramach etapu inwestycyjnego. Pozyskane z PARP finansowanie może przeznaczyć np. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową lub zakup patentów, licencji, know-how albo innych praw własności intelektualnej. Dofinansowanie może wynieść od 20 do 70%, przy czym maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 800 tys. zł. To oznacza, że w zależności od tego, jakiej wielkości jest firma i gdzie realizuje projekt – może dostać maksymalnie 560 tys. zł.


Bony na innowacje dostępność plus


Równolegle w PARP toczą się również dwa konkursy szczególne na dofinansowanie projektów wpisujących się w realizację rządowego programu Dostępność Plus. Przedsiębiorcy muszą wykazać, że opracowane przez nich rozwiązania ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, np. osób niepełnosprawnych czy z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności, np. seniorów. Konkursy te podzielone są na takie same etapy jak ww. konkurs „Bony na innowacje”. Taka sama jest również wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania.

 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page