top of page

Koronawirus kontra wynajmujący – COVID-19 a najem krótkoterminowy

Wprowadzone regulacje dotyczące COVID-19 w istotny sposób ograniczają możliwość funkcjonowania nieruchomości oddanych w najem krótkoterminowy. Wynajmujący nie dają jednak za wygraną.Ograniczenia


W Rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ustanowiono środki prewencyjne, polegające na czasowym ograniczeniu prowadzenia przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich, które polegają w szczególności na krótkotrwałym, ogólnie dostępnym wynajmowaniem domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych.


Wprowadzone ograniczenia odnoszą się zatem nie tylko do hoteli, ale również do najmu krótkoterminowego. Ograniczenia te oznaczają zakaz działalności związanej z najmem krótkoterminowym w okresie od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. Ponadto, podczas konferencji prasowej w dniu 9 kwietnia 2020 r. ogłoszono, że ograniczenia przewidziane ww. Rozporządzeniem zostaną przedłużone do 19 kwietnia 2020 r.Są jednak wyjątki...


Od powyższego zakazu przewidziane zostały pewne wyłączenia:


po pierwsze, w dalszym ciągu można oddawać nieruchomości w najem krótkoterminowy w przypadku, gdy ma on na celu zapewnienie miejsca zakwaterowania dla:

  • osób objętych kwarantanną lub izolacją,

  • personelu medycznego,

  • osób, które korzystają z usług noclegowych w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności rolniczej – dotyczy to m.in. najmu nieruchomości dla osób w delegacji służbowej oraz pracowników budowlanych,


po drugie, w związku ze zmianą Rozporządzenia z 31 marca 2020 r. przyjętą 1 kwietnia 2020 r. zostało wprowadzone wyłączenie od ww. zakazu umożliwiające dalszy najem dla:

  • osób, które były zakwaterowane w obiekcie przed 31 marca 2020 r. – te osoby mogą dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.A co dalej?


W związku z panującą pandemią rynek nieruchomości związany z najmem krótkoterminowym obecnie przechodzi zatem kryzys. Koronawirus bezpośrednio uderzył w najem krótkoterminowy nie tylko z uwagi na wprowadzone regulacje dotyczące bezpośrednio najmu krótkoterminowego. Również z racji tego, że zamknięte zostały granice, wstrzymane loty, a w konsekwencji ograniczony do minimum został ruch turystyczny oraz podróże biznesowe – a to właśnie głównie podróżujący stanowili klientelę korzystającą z najmu krótkoterminowego.

Ma to również wpływ na politykę serwisów służących do zawierania umów najmu krótkoterminowego. Jedne z największych serwisów z ofertami mieszkań na najem krótkoterminowy, wprowadziły m.in. specjalną procedurę wobec wyjątkowych okoliczności wirusa SARS-CoV-2, umożliwiającą bezpłatne anulowanie rezerwacji, które zostały złożone jeszcze przed wybuchem pandemii czy nawet możliwość zwrotu całości kosztów w przypadku wynajmu mieszkania, nawet jeśli wybrano ofertę bezzwrotną.


W celu minimalizacji strat wynajmujący podejmują działania, które polegają np. na:

  • oferowaniu zniżek tygodniowych lub miesięcznych – tak, aby zachęcić ewentualnych klientów, których krąg został znacznie ograniczony Rozporządzeniem Rady Ministrów,

  • wprowadzaniu do oferty voucherów na pobyt do wykorzystania w przyszłości,

  • oddaniu nieruchomości w najem osobom poddanym kwarantannie lub personelowi medycznemu – tu jednak pojawia się istotna kwestia związana z dezynfekcją lokali,

  • oddaniu nieruchomości, które dotychczas przeznaczone były na najem krótkoterminowy, w najem długoterminowy.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page