top of page

Nowa normalność – nowe Rozporządzenie Rady Ministrów ws. ograniczeń, nakazów i zakazów

W ramach zapowiedzianego pod koniec ubiegłego tygodnia planu odmrażania gospodarki i zmniejszania ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, w dniu 19 kwietnia 2020 r. ogłoszone zostało nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697).


Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie, utraciło moc wcześniejsze Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmieniane rozporządzeniami z 15 i 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 658, 673 i 674).


Co i kiedy zmienia się w związku z nową (nie)normalnością?Etap pierwszy – zmiany od 20 kwietnia 2020 r.


Od 20 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązują nowe zasady dotyczące prowadzenia działalności handlowej i usługowej.


W tym samym czasie może przebywać nie więcej niż:

 • [małe obiekty i placówki] 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi nie więcej niż 100 m2 albo

 • [większe obiekty i placówki] 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni, w przypadku gdy wynosi ona więcej niż 100 m2,

 • przy czym od poniedziałku do piątku utrzymano między 10:00 a 12:00 tzw. godziny dla seniorów (za wyjątkiem sytuacji, gdy przeważająca działalność polega na handlu hurtowym oraz jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia),

 • [stacje paliw] 4 osoby na jedno stanowisko kasowe w przypadku stacji paliw,

 • [stragany i targowiska] 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży w przypadku handlu na straganie lub targowisku.


Do powyższych limitów nie wlicza się osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.


Od 20 kwietnia 2020 r. zniesiono również pewne ograniczenia dotyczące życia społecznego i kultu religijnego:

 • w zakresie korzystania z parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, jordanowskich (za wyjątkiem korzystania w części, w jakiej ogród jordanowski ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci) i zabytkowych, a także plaż i lasów (za wyjątkiem korzystania ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania); zniesienie ograniczeń w korzystaniu nie dotyczy także ogrodów zoologicznych i placów zabaw,

 • w zakresie kultu religijnego (w trakcie sprawowania kultu religijnego w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny, a na cmentarzu nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy),

 • w zakresie samodzielnego przemieszczenia się osób powyżej 13. roku życia.


Bez zmian pozostają jednak pozostałe istotne dla prowadzenia działalności i funkcjonowania biznesu ograniczenia, dotyczące m.in.:

 • zakładów pracy (zapewnienie pracownikom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk, odległości min. 1,5 m między stanowiskami pracy z dotychczasowymi wyjątkami),

 • prowadzenia działalności w obiektach i placówkach w galeriach handlowych,

 • zakazu handlu detalicznego w weekendy w dużych sklepach budowlanych,

 • obowiązkowych dezynfekcji w godzinach otwarcia, co najmniej raz na godzinę, stanowisk kasowych lub stanowisk obsługi,

 • obowiązku noszenia podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych,

 • zachowania 2-metrowej odległości od innych osób w przypadku przemieszczania się w przestrzeni publicznej,

 • obowiązkowego zasłaniania ust i nosa.


W konsekwencji, wprowadzone w ramach etapu pierwszego zmiany raczej rozczarowały przedsiębiorców, którzy spodziewali się większego poluzowania nałożonych do nich ograniczeń. Pierwszy etap „nowej normalności” przyczyni się być może do pewnego ułatwienia robienia zakupów i polepszenia zdrowia psychicznego Polaków, nie przyniesie jednak z pewnością efektu odmrożenia gospodarki, na który liczą podmioty gospodarcze.Dalsze etapy zdejmowania ograniczeń


Również pozostałe planowane etapy „nowej normalności” nie wprowadzają przełomu w organizacji życia gospodarczego. Na ten moment nie znane są także żadne większe szczegóły przyszłych zmian.


Zgodnie z zapowiedziami w ramach kolejnych etapów przewidziane są m.in.

 • Etap drugi: otwarcie sklepów budowlanych w weekendy, otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami, otwarcie niektórych instytucji kultury (bibliotek, muzeów i galerii sztuk),

 • Etap trzeci: otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek, otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami, umożliwienie działalności stacjonarnej gastronomii z ograniczeniami, wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności), organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 (ustalona max. liczba dzieci w sali),

 • Etap czwarty: otwarcie salonów masażu i solariów, umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness, teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym.


Na razie nie wiadomo, kiedy wdrażane będą kolejne etapy zdejmowania ograniczeń. Zgodnie z przekazanymi przez Rząd informacjami Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów będzie zależeć od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),

 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),

 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.


Kolejne etapy mają być wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w kraju będzie niski.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.


Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page