top of page

Propozycje ZUS dla przedsiębiorców

W związku z panującą epidemią COVID-19 ZUS wydał komunikat, z którego wynika, że na wniosek przedsiębiorcy:

 1. można odroczyć o 3 miesiące termin płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

 2. zawiesić na 3 miesiące realizację wcześniejszej umowy dot. odroczenia bądź płatności ratalnych zawartej z ZUS.


Aby uzyskać odroczenie płatności składek ubezpieczeniowych musisz złożyć stosowny wniosek do właściwego oddziału ZUS. Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie, przy wykorzystaniu Platformy Usług Elektronicznych ZUS,

 • w skrzynce dostępnej w ZUS,

 • listownie.


We wniosku wskaż koniecznie wpływ epidemii koronawirusa:

 • na sytuację finansową Twojej firmy

oraz

 • na brak możliwości opłacenia należności z tytułu składek w terminie.


Od uznania ZUS zależy, czy otrzymasz odroczenie płatności składek bądź zawieszenie realizacji umowy.


Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to ZUS wyśle Ci umowę na wskazany adres email albo pocztą (jeśli nie wskażesz adresu email).


Po otrzymaniu umowy i dalszych dokumentów od ZUS powinieneś postępować w następujący sposób:

 • zapoznać się z dokumentami,

 • podpisać dokumenty,

 • dostarczyć podpisane dokumenty do ZUS.


Dokumenty możesz:

 • wysyłać pocztą,

 • złożyć w placówce,

 • odesłać ich skan mailem -> PAMIĘTAJ: papierowe dokumenty trzeba będzie dostarczyć do ZUS W CIĄGU 14 DNI OD DNIA ZAKOŃCZENIA STANU EPIDEMII. Jeśli nie dostarczysz dokumentów w ciągu 14 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego, umowa uznana zostanie za niezawartą. Skutkuje to brakiem odroczenia płatności składek oraz brakiem zawieszenia wcześniejszej umowy dot. odroczenia bądź płatności ratalnej Ponadto pociąga to za sobą naliczenie odsetek od należności objętych wnioskiem.


Obecna ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych obok możliwości odroczenia płatności składek ZUS, o których mowa w komunikacie ZUS, przewiduje też możliwość rozłożenia płatności na raty.


Jak informuje ZUS na swojej stronie internetowej: jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Do tej pory w przypadku rozłożenia na raty bądź odroczenia składek ZUS naliczana była opłata prolongacyjna. Obecnie zgodnie z postanowieniami tzw. tarczy antykryzysowej opłata ta nie będzie naliczana, jeśli: wniosek złożono w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bądź w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Wniosek ten może obejmować należności z tytułu składek należnych od 1 stycznia 2020 r.


Kancelaria na bieżąco monitoruje zmieniające się regulacje prawne i komunikaty publikowane przez organy państwowe.


Wzory wniosków znajdują się na stronie ZUS.

Warto wskazać, że odpowiadając na postulaty przedsiębiorców ZUS znacząco uprościł stosowany formularz wniosku.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page