top of page

Radykalne zaostrzenie kwarantanny przez rząd

Do 11 kwietnia wyjdziesz z domu tylko w ściśle określonych przypadkach.Kwarantanna obowiązkowa dla wszystkich


Od północy 25 marca 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające restrykcyjną obowiązkową kwarantannę.


Najdalej idące ograniczenia obowiązują od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r.


Wyjście z domu jest dozwolone wyłącznie:

 • w celu wykonywania czynności związanych z pracą, oraz w celu zakupu towarów i usług z nią związanych;

 • w celu zaspokojenia potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego – np. gdy idziesz do sklepu, apteki, lekarza lub wyprowadzić psa;

 • w celu świadczenia wolontariatu na rzecz przeciwdziałania epidemii COVID-19;

 • w celu sprawowania lub uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego.


Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się:

 • jeżeli idziesz pieszo – w odległości mniejszej niż 1,5 m jednocześnie mogą poruszać się nie więcej niż 2 osoby – to ograniczenie nie dotyczy osób najbliższych tj. rodziny i osób pozostających we wspólnym pożyciu;

 • w komunikacji publicznej jeden pojazd nie może przewozić więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących w tym pojeździe.


Restrykcje w zakresie zgromadzeń:

 • wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych;

 • zakazane są także wszystkie inne zgromadzenia niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań z osobami najbliższymi oraz spotkań związanych z wykonywaniem pracy;

 • przy sprawowaniu obrzędów religijnych może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób nie licząc osób sprawujących obrzędy oraz, w przypadku pogrzebu, pracowników zakładu pogrzebowego.


Zmiany w zakresie pracy za granicą:

 • również osoby przekraczające granicę przy wykonywaniu obowiązków zawodowych będą podlegały obowiązkowej kwarantannie;

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna na wniosek pracownika, który przy wykonywaniu pracy przekracza granicę, wystawi zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.


Minister Zdrowia zapowiedział, że policja będzie kontrolowała zgodność zachowania obywateli z nowym rozporządzeniem.


W związku z powyższym rekomendujemy:

 • ustalenie osób kontaktowych, które mogą potwierdzić, że pracownik jest w drodze do pracy;

 • wprowadzenie zaświadczeń dla pracowników w celu umożliwienia im dotarcia do pracy bez kłopotów (zaświadczenia takie nie są obligatoryjne);

 • podjęcie działań w zakresie umożliwienia pracownikom dojazdu do pracy przy zmniejszonej przepustowości komunikacji publicznej;

 • dokonanie audytu pracowników, którzy przy wykonywaniu obowiązków przekraczają granicę i podjęcie stosownych kroków w celu ich ochrony.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page