top of page

Tarcza 2.0 – sytuacja pracodawców w Polsce

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. Tarcza 2.0, co do zasady weszła w życie 18 kwietnia 2020 roku.

Co ważne, zmiany w dotychczasowych przepisach, wprowadzone w Tarczy 2.0 stosuje się również do wniosków o dofinansowanie, które już zostały złożone na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (jeśli umowy o dofinansowanie lub mikropożyczkę zostały już zawarte to konieczne będzie ich aneksowanie).

Najważniejsze zmiany dla pracodawców wprowadzone w Tarczy 2.0 przewidują:

  • Możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie do 20% (wcześniej wartość sztywna o 20%) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

  • Zniesienie wymogu zatrudniania pracownika w ciągu 3 miesięcy po okresie uzyskiwania dofinansowania zarówno z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych [Wojewódzki Urząd Pracy] jak i na podstawie umowy zawartej ze starostą [Powiatowy Urząd Pracy]. Pozostawiono jedynie wymóg, aby pracodawca, który otrzymał dofinansowanie nie wypowiadał umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie pobierania tego dofinansowania.

  • Objęcie zwolnieniem ze składek ZUS również płatników składek, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych jako płatnik składek w okresie:

  • od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (max 9);

  • od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (max 9).

  • Wprowadzenie nowego zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 roku dla pracodawców zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie w takim wypadku obejmuje 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek do ZUS.

  • Zmianę warunku umorzenia mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorcy – zniesiono wymóg braku redukcji zatrudnienia i wprowadzono warunek w postaci prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Oznacza to, że o mikropożyczkę będą mogli ubiegać się również przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników (tzw. samozatrudnieni).

  • Rozszerzenie uprawnień pracodawcy w przedsiębiorstwach o krytycznym znaczeniu (por. szerzej poniżej).

  • Upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów do wprowadzenia w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dodatkowych dni wolnych od pracy.

Wszystkie zmiany zostały odpowiednio zaznaczone również w opublikowanym przez nas wcześniej alercie Tarcza antykryzysowa a sytuacja pracodawców w Polsce.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Skontaktuj się z nami

bottom of page