top of page

Tarcza antykryzysowa

W dniu 18 marca 2020 r. Premier RP po posiedzeniu Rady Gabinetowej przedstawił założenia pakietu antykryzysowego pn. „Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2”.


Poniżej znajdziecie Państwo podsumowanie najważniejszych informacji w tym zakresie:

  • pakiet składa się z pięciu filarów: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych,

  • wartość pakietu to ok. 212 mld złotych,

  • na dzień dzisiejszy nie są znane konkretne rozwiązania ustawodawcze związane z pakietem.Tarcza antykryzysowa – ogólne informacje


Tarcza antykryzysowa ma stanowić kompleksowy pakiet zmian ustawodawczych mających na celu złagodzenie kryzysu wywołanego COVID-19, zarówno jeśli chodzi o jego skutki gospodarcze, jak i społeczne. Wartość pakietu szacowana jest na ok. 212 mld złotych, co stanowi ok. 50% wydatków budżetowych zaplanowanych uprzednio na 2020 r. i ok. 10% PKB Polski.


Konkretne rozwiązania mają pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Nie jest wykluczone, że będą one zbieżne z zaprezentowanymi już w zeszłym tygodniu założeniami specustawy przygotowanymi przez Ministerstwo Rozwoju. Pakiet musi jeszcze uchwalić Parlament, więc jego ostateczny kształt może ulec zmianie.Pierwszy filar – bezpieczeństwo pracowników


Pierwszy filar dotyczy rynku pracy. Rząd zamierza wprowadzić możliwość pokrywania przez państwo 40 proc. wysokości wynagrodzenia do wynagrodzenia średniego. Mówi się także o dofinansowaniu tzw. modelu 80% wynagrodzenia pracownika (40% państwo, 40% pracodawca) w firmach, gdzie obrót spadł w trakcie pandemii, a także o dofinansowaniu tzw. postojowego – w firmach, gdzie przymusowo zredukowano etaty pracowników.


Pakiet obejmuje także rozwiązania mające na celu zamortyzowanie strat dla samozatrudnionych i działających w ramach umów o dzieło i umów zlecenia.Drugi filar – finansowanie przedsiębiorstw


Kolejną grupą zagadnień, którym poświęcony jest pakiet, jest kwestia finansowania przedsiębiorców. Są to m.in. gwarancje kredytowe, finansowanie leasingu dla firm transportowych.


Członkowie administracji rządowej informują o szczegółach planu – jednorazowych pożyczkach dla mikrofirm do 5000 zł na okres do 6 miesięcy. Dla pozostałych przedsiębiorców wchodziłoby w grę odroczenie ZUS-u, PIT-u i CIT-u, możliwość odliczenia straty od podatków w 2021 i łatwiejszy dostęp do kredytów obrotowych. Kolejnym rozwiązaniem może być czasowe przywrócenie handlu w niedziele w celu zwiększenia obrotów przedsiębiorców.Trzeci filar – ochrona zdrowia


Trzeci filar dotyczy służby zdrowia. Chodzi o co najmniej 7,5 mld złotych na finansowanie walki z COVID-19.Czwarty filar – wzmocnienie systemu finansowego


Czwarty filar ma na celu poprawę bezpieczeństwa systemu finansowego. Chodzi zarówno o rozwiązania dotyczące depozytów, lokat i płatności, jak i zwiększenie aktywności Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów i innych urzędów w zakresie rynku cen w celu zapobieżeniu spekulacjom.Piąty filar – inwestycje publiczne


Piątym filarem są inwestycje. Chodzi o zainwestowanie ok. 30 mld złotych z publicznych środków na tzw. twarde projekty: infrastrukturę drogową, cyfryzację, ochronę środowiska oraz modernizację szkół i szpitali.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page