top of page

Tarcza antykryzysowa 3.0 – nowe rozwiązania ws. pracy cudzoziemców

[Aktualizacja 26.05.2020]


Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. zwana Tarczą antykryzysową 3.0. wprowadziła nowe przepisy stanowiące oczekiwaną zmianę w zakresie modyfikacji warunków zatrudnienia cudzoziemców.

  • Na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej 3.0. cudzoziemcy mogą wykonywać pracę na warunkach innych niż określone w ich dotychczasowych zezwoleniach - na pracę, pobyt czasowy i pracę, zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwoleniach na pracę sezonową, oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń - bez konieczności zmiany zezwolenia czy wydania nowego.

  • Zgodnie z przepisami pracodawca ma możliwość względem cudzoziemców m.in. zadecydować o pracy zdalnej, wdrożyć obniżony wymiar czasu pracy, zmodyfikować rozkład czasu pracy czy polecić świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych dla zapewniania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  • W czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz przez czas 30 dni po ich odwołaniu, cudzoziemiec wykonujący pracę sezonową, nie potrzebuje dodatkowego zezwolenia na pracę, pod warunkiem, że cudzoziemiec po dniu 13 marca 2020 r. posiadał dostęp do polskiego rynku pracy (zezwolenie na pracę, przedłużenie zezwolenia na pracę, zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie).

  • Dodatkowo, ważność kart pobytu członka rodziny obywatela UE, których termin ważności upływa w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID 19 zostaje przedłużona do 30 dnia od odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.Planowana nowelizacja pakietu antykryzysowego tzw. „Tarcza Antykryzysowa 3.0” przewiduje zmiany w zakresie warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Proponowane przepisy umożliwią wykonywanie przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w ich dotychczasowych zezwoleniach na pracę, pobyt czasowy i pracę, zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwoleniach na pracę sezonową, oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń, a także w zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

·

Zgodnie z projektem ustawy, tak jak ma to miejsce w przypadku pracowników krajowych, pracodawca będzie miał możliwość względem cudzoziemców m.in. zadecydować o pracy zdalnej, wdrożyć obniżony wymiar czasu pracy, zmodyfikować rozkład czasu pracy czy polecić świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych dla zapewniania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Zmodyfikowane warunki pracy pracodawca będzie mógł wprowadzić bez konieczności zmiany zezwolenia na pracę czy wydania nowego zezwolenia na pracę lub wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

·

Dodatkowo, planowane jest wprowadzenie regulacji dotyczącej przedłużenia okresów ważności dokumentów o charakterze terminowym, tj. ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, których termin ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Termin na wnioskowanie o wydanie wskazanych dokumentów zostanie przedłużony do 30 dnia od odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.


Również ważność polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, których termin ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zostanie przedłużona do 30 dnia od odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page