top of page

Trzeci etap odmrażania gospodarki

[Aktualizacja 18.05.2020]


W ramach trzeciego etapu odmrażania gospodarki i zmniejszania ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, w dniu 16 maja 2020 r. ogłoszone zostało nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878).


Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie, utraciło moc wcześniejsze Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 792 i 820).


Rozporządzenie wprowadza zapowiadane już przez Prezesa Rady Ministrów, na konferencji prasowej w dniu 13 maja, zmiany w zakresie obostrzeń w funkcjonowaniu gospodarki.


Pełny tekst rozporządzenia można znaleźć TUTAJ.


Najważniejsze zmiany wprowadzane rozporządzeniem to:

 • Ponowne otwarcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich.

 • Ponowne otwarcie lokali gastronomicznych.

 • Złagodzenie obostrzeń regulujących ilość miejsc w środkach transportu publicznego.

 • Zwiększenie limitów osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych.

 • Wznowienie działalności kin plenerowych (w tym samochodowych).

 • Wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych).

 • Wznowienie możliwości dokonywania nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury.

 • Rozszerzenie możliwości świadczenia przez jednostki oświaty świadczeń związanych ze szkolnictwem.


Prezes Rady Ministrów na konferencji prasowej w dniu 13 maja 2020 r. zapowiedział wprowadzenie trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Największa część zmian ma zostać wprowadzona już od 18 maja 2020 r. Akt prawny na mocy którego ograniczenia zostaną zdjęte nie został opublikowany na czas.


Jakie zmiany wprowadzone zostaną w ramach trzeciego etapu odmrażania gospodarki, a co się nie zmieni?


Zmiany w obostrzeniach od 17 maja:


Zmniejszona zostanie powierzchnia przypadająca na jedną osobę w obiektach kultu religijnego, w tych obiektach będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 m2 (dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2).


Zmiany w obostrzeniach od 18 maja:


Salony kosmetyczne i fryzjerskie

Otwarte zostaną zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i wszelkie inne tego typu zakłady. Działać będą musiały w odpowiednim rygorze sanitarnym. W salonach urody wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa, jeśli specyfika zabiegu na to pozwala. Wprowadzona zostanie konieczność używania ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe. Regułą mają stać się zapisy telefoniczne lub online. Klient nie będzie mógł oczekiwać na usługę w poczekalni.

Sanitarne wytyczne dla zakładów fryzjerskich i zakładów kosmetycznych zostały już opublikowane.


Lokale gastronomiczne

Częściowo otwarte zostaną lokale gastronomiczne takie jak bary, kawiarnie, puby, restauracje. Mogą być otwarte również ogródki plenerowe. Zachowany musi być reżim sanitarny. Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);

 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;

 • zachowanie 2 m odległości między stolikami;Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;

 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;

 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego.Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.


Sanitarne wytyczne dla gastronomii zostały już opublikowane.


Transport publiczny

Limit pasażerów w środkach transportu publicznego ulegnie podwyższeniu i wyniesie on:

 • tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub

 • tyle, ile wynosi 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. W drugim przypadku połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.


Sport

Zwiększone zostaną limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);

 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).Uwaga!

Wprowadzona zostanie także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).


Umożliwiona zostanie organizacja zajęć także w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),

 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),

 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),

 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.


Kultura i życie społeczne

Zmniejszenie obostrzeń nastąpi również w zakresie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),

 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),

 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,

 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,

 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Więcej informacji na stronie resortu kultury.


Szkoły i uczelnie

 • Będą mogły odbywać się praktyczne zajęcia w szkołach policealnych.

 • Będą mogły działać placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

 • Będą mogły być prowadzone indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.


Zmiany w obostrzeniach od 25 maja:


 • W klasach I-III szkół podstawowych uruchomiona zostanie opieka nad dziećmi, nie będą to jednak pełnoprawne zajęcia edukacyjne.

 • Umożliwiona zostanie konsultacja maturzystów i ósmoklasistów z nauczycielami w szkołach.

 • Planowane jest również wznowienie zajęć dydaktycznych na uczelniach (dla studentów ostatnich lat studiów) oraz możliwość realizowania zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.


Zmiany w obostrzeniach od 1 czerwca


 • Wszyscy uczniowie będą mogli odbywać konsultacje z nauczycielami w szkołach.Co się nie zmienia?


Bez zmian pozostają jednak pozostałe istotne dla prowadzenia działalności i funkcjonowania biznesu ograniczenia, dotyczące m.in.:

 • zakładów pracy (zapewnienie pracownikom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk, odległości min. 1,5 m między stanowiskami pracy z dotychczasowymi wyjątkami),

 • obowiązkowych dezynfekcji w godzinach otwarcia, co najmniej raz na godzinę, stanowisk kasowych lub stanowisk obsługi,

 • obowiązku noszenia podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych,

 • zachowania 2-metrowej odległości od innych osób w przypadku przemieszczania się w przestrzeni publicznej,

 • obowiązkowego zasłaniania ust i nosa.Dalsze etapy zdejmowania ograniczeń


Na razie nie wiadomo, kiedy wdrażane będą kolejne etapy zdejmowania ograniczeń. Warto zaznaczyć, że niektóre elementy „poluzowania” ograniczeń, które początkowo były przewidywane na etap trzeci i czwarty (np. ponowne otwarcie galerii handlowych) zostały już wprowadzone w etapie drugim. Zgodnie z przekazanymi przez Rząd informacjami Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa.


Przejście do dalszych etapów będzie zależeć od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),

 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),

 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.


Kolejne etapy mają być wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w kraju będzie niski.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page