top of page

Zmiany w zakresie terminów związanych z dematerializacją akcji – projekt już w parlamencie

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego, polski rząd zdecydował się na wprowadzenie szeregu rozwiązań prawnych, których głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom i gospodarce. W toku aktualnie procedowanych zmian - w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 - uwzględniono również kwestie związane z obowiązkową dematerializacją akcji, w szczególności zagadnienia związane z terminami wykonania obowiązków, jakie zostały nałożone na spółki akcyjne.


Tarcza Antykryzysowa 3.0 – ustawa już w Senacie


W parlamencie trwają obecnie pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Projekt ten można odszukać na stronie internetowej Sejmu jako Druk Sejmowy nr 344 z dnia 28 kwietnia 2020 roku. Obecnie, po uchwaleniu ustawy przez Sejm, jest ona procedowana w senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.


Więcej czasu na wykonanie obowiązków związanych z dematerializacją


Do najważniejszych zmian, jakie w najbliższych dniach mogą wejść w życie, a które to zmiany dotyczyć będą kwestii dematerializacji akcji, zaliczyć należy:

  1. Odroczenie do dnia 1 marca 2021 roku (uprzednia data to 1 stycznia 2021 roku) utraty mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółki oraz uzyskanie mocy obowiązującej przez rejestry akcjonariuszy lub zapisy na rachunkach papierów wartościowych.

  2. Wydłużenie terminu na dokonanie pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce do dnia 30 września 2020 roku (uprzednia data to 30 czerwca 2021 roku). Regulacje w zakresie sposobów dokonywania wezwań pozostają bez zmian.

  3. Powyższa zmiana wiąże się również automatycznie z wydłużeniem terminu na odbycie walnego zgromadzenia, celem wskazania podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz na zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy – terminy te z uwagi na powiązanie ich z terminem pierwszego wezwania są więc również wydłużone do dnia 30 września 2020 roku.

  4. Wydłużony został także termin na dokonanie ostatniego wezwania – obecnie powinno ono zostać dokonane do dnia 31 stycznia 2021 roku. Powyższe wynika z faktu, że wezwania powinny zostać dokonane pięciokrotnie, w odstępach maksymalnie miesięcznych, a pierwsze wezwanie ma zostać dokonane do dnia 30 września 2020 roku.

  5. Wydłużenie do dnia 1 marca 2021 roku (uprzednia data to 1 stycznia 2021 roku) obowiązywania zasady, zgodnie z którą do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcji imiennych.

  6. Co do zasady odroczenie wejścia w życie ustawy do dnia 1 marca 2021 roku (uprzednia data to 1 stycznia 2021 roku).


Możliwe kolejne odroczenia


Jak więc widać, terminy na wykonanie wszystkich obowiązków wydłużone zostały o 3 miesiące. Z informacji udzielanych przez przedstawicieli resortu sprawiedliwości wynika, że procedowane zmiany dotyczą jedynie terminów wykonania obowiązków związanych z dematerializacją, nie zaś samego ich charakteru. Omówione powyżej zmiany terminów mogą nie mieć charakteru ostatecznego – jeżeli sytuacja związana z epidemią będzie się utrzymywać, możliwe jest dalsze odsunięcie ich w czasie.

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski wspiera spółki w wykonaniu obowiązków nałożonych Ustawą. Pomagamy naszym Klientom na każdym etapie procesu dematerializacji, w tym poprzez przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów korporacyjnych oraz pomoc w zawarciu prawidłowej, bezpiecznej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Jednocześnie wspieramy Klientów w organizacji zdalnych walnych zgromadzeń (tzw. e-zgromadzeń), które w czasie epidemii COVID – 19 są dogodną formułą sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia walnego zgromadzenia spółki.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page