top of page

COVID-19 – wsparcie płynności przedsiębiorców przez BGK. Sprawdź, czy możesz uzyskać pomoc BGK

Rozwiązania dotyczące płynności w tarczy antykryzysowej


Jak już informowaliśmy w artykule COVID-19 a system bankowy i płatniczy, w związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców. W tym celu zaplanowano stworzenie specjalnego Funduszu Gwarancji Płynnościowych.


Po planowanych zmianach preferencyjne wsparcie BGK będzie dostępne dla większości przedsiębiorców. Dlatego też każdy przedsiębiorca powinien zbadać, czy kwalifikuje się do uzyskania pomocy.

 • Pomoc ta może być korzystniejsza niż pożyczki, gwarancje i kredyty udzielane przez podmioty komercyjne.

 • W przypadku udzielenia gwarancji przez BGK, bank kredytujący może żądać dodatkowego zabezpieczenia tylko w zakresie nieobjętym gwarancją.

Niektóre propozycje zostały już sprecyzowane, inne czekają jeszcze na przedstawienie. Przedstawiamy poniżej założenia zmian.Zmiany w programach:

 • Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

 • Pierwszy Biznes – Wsparcie w starciePOŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE
MIKRO I MAŁE FIRMY | ŚREDNIE FIRMY


Trwają prace nad wdrożeniem systemu pożyczek z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Podstawowe założenia są następujące:

 • do spłaty będzie jedynie pożyczony kapitał (bez odsetek i kosztów)

 • pożyczka może służyć zaspokojeniu podstawowych potrzeb przedsiębiorcy (np. zapłata wynagrodzeń, spłata zobowiązań)

 • maksymalna kwota pożyczki dostępna dla pojedynczego przedsiębiorstwa wynosi 15 mln złotych, obliczać się będzie na podstawie jednego z poniższych kryteriów:

 1. dwukrotność wartości rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok (dla firm istniejących krócej – prognozowana wysokość płac)

 2. 25% wartości całkowitego obrotu w 2019, lub

 3. zdeklarowana i zweryfikowana kwota zabezpieczająca płynność na kolejne 18 miesięcy,

 • okres spłaty pożyczki może wynieść do 6 lat

 • możliwe będzie skorzystanie z okresu karencji do sześciu miesięcy oraz wakacji kredytowych przez okres dwóch miesięcy (dwukrotnie) – w dwóch pierwszych latach spłacania pożyczki

 • zabezpieczenie – wekslem in blanco (do 100.000,00 zł, powyżej konieczne udzielenie dodatkowego zabezpieczenia)GWARANCJE Z FUNDUSZU GWARANCJI PŁYNNOŚCIOWYCH
ŚREDNIE FIRMY | DUŻE FIRMY


Kwota gwarancji: od 3,5 do 200 mln złotych, a jej okres do 27 miesięcy.


Gwarancja ma dotyczyć nowych lub odnawianych kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej.


Warunki: gwarancje będą mogły być przyznane podmiotom, które według stanu na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości podatkowych i składkowych.GWARANCJE DE MINIMIS
MIKRO I MAŁE FIRMY | ŚREDNIE FIRMY


W związku z faktem, że specjalny system gwarancji ma dotyczyć średnich i dużych przedsiębiorców, dla mikro- i małych przedsiębiorców BGK oferuje gwarancje de minimis. BGK planuje:

 • podniesienie zakresu gwarancji do 80% kredytu i wydłużenie jej do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego,

 • dla kredytu inwestycyjnego to okres do 99 miesięcy,

 • brak prowizji za pierwszy roczny okres gwarancji i odstąpienie od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych w okresie do 31 grudnia.

Kwota gwarancji: do 3,5 mln złotych.


Warunki: gwarancje de minimis również będą dostępne wyłącznie dla firm, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US, a ponadto to nie wyczerpały limitu pomocy de minimis.GWARANCJE BIZNESMAX
MIKRO I MAŁE FIRMY | ŚREDNIE FIRMY


BGK zmienia także kryteria gwarancji Biznesmax, które do tej pory dostępne były dla przedsiębiorców spełniających jedno z kilkunastu kryteriów lub realizujących projekt wpisujący się w jedną z dziesięciu kategorii inwestycji.

 • możliwość objęcia gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie (zwiększenie dostępności rozwiązania)

 • prostsze zasady udzielania (bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych)

 • prostsze procedury (np. zniesienie konieczność przedkładania planu projektu inwestycyjnego)

 • wydłużenie do końca 2021 r. (poprzednio 2020 r.) okresu obowiązywania 5 proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytuDOPŁATY
MIKRO I MAŁE FIRMY | ŚREDNIE FIRMY | DUŻE FIRMY


BGK przygotowuje również system dopłat do oprocentowania kredytu obrotowego w okresie 12 miesięcy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.WSPARCIE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
MIKRO I MAŁE FIRMY | ŚREDNIE FIRMY


BGK pracuje również nad zmianą systemu wsparcia z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

 • kredytu na innowacje technologiczne – m.in. wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca 2020 r. oraz terminów na zawarcie umowy kredytowej i dostarczenie niezbędnych dokumentów

 • pożyczek unijnych – m.in. możliwość zmiany warunków zawartych umów poprzez, m.in.: wydłużenie okresu karencji w spłacie kapitału, wprowadzenie 4-miesięcznych wakacji kredytowych, obniżenie oprocentowania pożyczek, zniesienie podwyższenia odsetek od zaległości wynikających z COVID-19

 • programu dla podmiotów sektora ekonomii społecznej (PES) – m.in. możliwość zmiany warunków zawartych umów: wydłużenie karencji w spłacie kredytu i okresu spłaty pożyczek, wprowadzenie 6-miesięcznych wakacji kredytowych, obniżenie oprocentowania pożyczek, nawet do 0%Ułatwienia w spłatach pożyczek z programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia


Przedsiębiorcy z Polski wschodniej mogą skorzystać też z programu korzystniejszej spłaty pożyczek ze specjalnego funduszu, które obejmują m.in.:

 • możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy karencji w spłacie rat kapitałowych albo

 • 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych

 • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcyZmiany w spłacie pożyczki z programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”


Przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli pożyczki z programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”, mogą liczyć na korzystniejsze zasady ich spłaty, np.:

 • zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy

 • wydłużenie karencji o maksymalnie 6 miesięcy

 • obniżenie (na okres do jednego roku) oprocentowania do 0%

 • wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy rok

 • w pewnych przypadkach rezygnacja z naliczania kar umownych za naruszenie zasad programu

 • możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres do 6 miesięcy

 • możliwość wydłużenia terminu rozliczenia pożyczkiRozwiązania w tarczy antykryzysowej 3.0


Jest prawdopodobne, że trzecia wersja tarczy antykryzysowej będzie zawierać kolejne rozwiązania zmierzające do wsparcia płynności przedsiębiorców.

Będziemy informować Państwa o konkretnych rozwiązaniach, które zostaną ostatecznie przyjęte.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page