©2020 Kubas Kos Gałkowski

  Jak zarządzać ryzykiem kontraktowym?

  Skuteczne zarządzanie ryzykiem kontraktowym w czasach pandemii koronawirusa stanowi jedno z kluczowych wyzwań, przed jakim stoją obecnie menadżerowie i członkowie zarządów. Na podstawie naszych doświadczeń przedstawiamy poniżej wskazówki, jakie działania podjąć, aby jak najlepiej poradzić sobie z zaistniałą sytuacją.  9 kroków, aby zminimalizować szkody wynikające z COVID-19


  KROK 1


  Zarządzaj zasobami ludzkimi w swojej organizacji (bezpieczna organizacja pracy, regulamin pracy zdalnej, odpowiednia komunikacja z załogą, zasady przemieszczania się pracowników, powrót pracowników przebywających za granicą)


  KROK 2


  Wykonaj audyt łańcucha dostaw (stan dostaw, stan zapasów, zależność od zamówień z zagranicy lub zagrożonych obszarów, kondycja kontrahentów).


  KROK 3


  Wykonaj audyt umów z kontrahentami pod kątem istotnych klauzul (warunki wykonywania umowy, klauzule adaptacyjne, klauzule dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej).


  Zwróć uwagę na:

  • prawo właściwe dla umowy

  • umowne terminy dostaw i terminy płatności

  • klauzule siły wyższej

  • klauzule MAC (material adverse change) oraz MAE (material adverse effect)

  • kary umowne

  • klauzule renegocjacyjne


  KROK 4


  Oceń dostępne środki prawne (możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i kar umownych, możliwość zmiany sposobu wykonywania umowy, możliwość rozwiązania umowy).


  KROK 5


  Przygotuj się do ewentualnych sporów z kontrahentami

  • zabezpiecz dowody i zachowuj procedury notyfikacyjne,

  • sprawdź dostępne drogi dochodzenia roszczeń (mediacja, arbitraż, postepowanie sądowe),

  • oceń szanse skutecznego dochodzenia roszczeń (wypłacalność kontrahentów, utrudnione egzekwowanie roszczeń za granicą).


  KROK 6


  Oceń szanse na restrukturyzacje swoich zobowiązań i ryzyko upadłości

  • oceń potrzebę restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych (analiza stanu finansów i zadłużenia przedsiębiorstwa),

  • ocen stan swojej wypłacalności i sprawdź, czy możesz uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe,

  • jeżeli to możliwe – negocjuj ze swoimi kontrahentami.


  KROK 7


  Zadbaj o bezpieczeństwo danych w swojej organizacji.


  Zwróć uwagę na:

  • zwiększone ryzyko ataków hakerskich w związku z koronawirusem,

  • zabezpieczenia sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przy pracy zdalnej,

  • zwiększenie wiedzy i świadomości swoich pracowników.


  KROK 8


  Przygotuj się na wariant awaryjny.


  KROK 9:


  Monitoruj na bieżąco regulacje i zalecenia organów administracji.  Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.


  Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

  Skontaktuj się z nami