top of page

Jak zarządzać ryzykiem kontraktowym?

Skuteczne zarządzanie ryzykiem kontraktowym w czasach pandemii koronawirusa stanowi jedno z kluczowych wyzwań, przed jakim stoją obecnie menadżerowie i członkowie zarządów. Na podstawie naszych doświadczeń przedstawiamy poniżej wskazówki, jakie działania podjąć, aby jak najlepiej poradzić sobie z zaistniałą sytuacją.9 kroków, aby zminimalizować szkody wynikające z COVID-19


KROK 1


Zarządzaj zasobami ludzkimi w swojej organizacji (bezpieczna organizacja pracy, regulamin pracy zdalnej, odpowiednia komunikacja z załogą, zasady przemieszczania się pracowników, powrót pracowników przebywających za granicą)


KROK 2


Wykonaj audyt łańcucha dostaw (stan dostaw, stan zapasów, zależność od zamówień z zagranicy lub zagrożonych obszarów, kondycja kontrahentów).


KROK 3


Wykonaj audyt umów z kontrahentami pod kątem istotnych klauzul (warunki wykonywania umowy, klauzule adaptacyjne, klauzule dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej).


Zwróć uwagę na:

 • prawo właściwe dla umowy

 • umowne terminy dostaw i terminy płatności

 • klauzule siły wyższej

 • klauzule MAC (material adverse change) oraz MAE (material adverse effect)

 • kary umowne

 • klauzule renegocjacyjne


KROK 4


Oceń dostępne środki prawne (możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i kar umownych, możliwość zmiany sposobu wykonywania umowy, możliwość rozwiązania umowy).


KROK 5


Przygotuj się do ewentualnych sporów z kontrahentami

 • zabezpiecz dowody i zachowuj procedury notyfikacyjne,

 • sprawdź dostępne drogi dochodzenia roszczeń (mediacja, arbitraż, postepowanie sądowe),

 • oceń szanse skutecznego dochodzenia roszczeń (wypłacalność kontrahentów, utrudnione egzekwowanie roszczeń za granicą).


KROK 6


Oceń szanse na restrukturyzacje swoich zobowiązań i ryzyko upadłości

 • oceń potrzebę restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych (analiza stanu finansów i zadłużenia przedsiębiorstwa),

 • ocen stan swojej wypłacalności i sprawdź, czy możesz uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe,

 • jeżeli to możliwe – negocjuj ze swoimi kontrahentami.


KROK 7


Zadbaj o bezpieczeństwo danych w swojej organizacji.


Zwróć uwagę na:

 • zwiększone ryzyko ataków hakerskich w związku z koronawirusem,

 • zabezpieczenia sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przy pracy zdalnej,

 • zwiększenie wiedzy i świadomości swoich pracowników.


KROK 8


Przygotuj się na wariant awaryjny.


KROK 9:


Monitoruj na bieżąco regulacje i zalecenia organów administracji.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page