top of page

Raport prawny: Tarcza antykryzysowa – pomoc dla przedsiębiorców

Prawnicy kancelarii Kubas Kos Gałkowski: dr Barbara Jelonek-Jarco, adw. Grzegorz Pobożniak, adw. Wojciech Wandzel, adw. Maciej Durbas, adw. Magdalena Krzemińska, adw. Aleksandra Kuzawińska, adw. Marek Malciak oraz apl. adw. Paulina Kuśnierz opracowali raport na temat tarczy antykryzysowej dedykowanej przedsiębiorcom. Opracowanie zostało wydane pod redakcją dziennika Rzeczpospolita.


Autorzy wskazują najważniejsze regulacje prawne w związku z Covid-19 oraz omawiają problemy przedsiębiorców w czasie epidemii.


Tematy poruszane w raporcie:


NADZWYCZAJNE ZMIANY W PRAWIE

Najważniejsze regulacje prawne w związku z Covid-19; ważne dla przedsiębiorców zmiany w terminach.


CZY SPECUSTAWA POMOŻE PRACODAWCOM PODCZAS KRYZYSU

Przedsiębiorcy w czasie epidemii muszą zmierzyć się z opóźnieniami w dostawach i płatnościach, z zatrzymaniem produkcji lub sprzedaży, problemami pracowniczymi.


OBOWIĄZKI I PRAWA PRZEDSIĘBIORCY – PRACODAWCY

Regulacje prawa pracy nakładają na pracodawcę wiele obowiązków, ale i uprawnień, z których może skorzystać w czasie panującej epidemii.


ZDALNY RATUNEK DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Nowelizacja dopuszcza uczestnictwo w posiedzeniu zarządu i rady nadzorczej spółki z o.o. i spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


NOWE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Specustawa koronawirusowa wprowadza regulacje, które mają wesprzeć właścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców oraz najemców nieruchomości.


ZMIANA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Założeniem nowo wprowadzonych przepisów jest umożliwienie kontynuowania realizacji zamówień pomimo sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.


SPORY SĄDOWE W CZASACH COVID-19

Jedną z licznych obaw związanych z ogłoszeniem stanu epidemii było to, w jaki sposób przedsiębiorca ma w obecnych warunkach dochować terminów prawa materialnego bądź procesowego.

Zapraszamy do lektury. 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page