top of page

Regionalne obostrzenia środkiem w walce z koronawirusem

[Aktualizacja 11.08.2020]


7 sierpnia 2020 r. wydano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 1356). Zastąpiło ono poprzednie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1066, 1161, 1182 i 1292) i aktualnie to właśnie nowe rozporządzenie reguluje zasady życia społecznego w dobie epidemii.


Pełna treść nowego rozporządzenia dostępna jest TUTAJ. W związku z jego wejściem w życie aktualne pozostają informacje dotyczące zapowiedzi jego wprowadzenia zamieszczone poniżej.


Różnice w powiatach


Zgodnie z zapowiedziami, nowe rozporządzenie wprowadza rozróżnienie na powiaty zwykłe, żółte i czerwone. Lista powiatów przyporządkowanych do grupy żółtej i czerwonej jest dostępna TUTAJ. Rząd będzie na bieżąco aktualizował listę powiatów przynależących do grupy żółtej lub czerwonej.


Wykaz aktualnych ograniczeń z podziałami na strefy – zwykłą, czerwoną i żółtą dostępny jest TUTAJ.


Najważniejsze różnice dotyczące ograniczeń w życiu społecznym między powiatami


1. Obowiązek zasłaniania ust i nosa

 • Powiaty zwykłe – obowiązek zasłaniania ust i nosa istnieje 1) w środkach publicznego transportu zbiorowego; 2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m; 3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej; 4) w obiektach handlowych lub usługowych; 5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. Wyłączenie z konieczności zachowania obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

 • Powiaty czerwone – obowiązek zasłaniania ust i nosa wszędzie w przestrzeni publicznej. Wyłączenie z konieczności zachowania obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

 • Powiaty żółte – tak jak w powiatach zwykłych. Wyłączenie z konieczności zachowania obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.


2. Reguły związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej

 • Powiaty zwykłe – w lokalach i ogródkach gastronomicznych klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje (dotyczy to również wydzielonych stref gastronomicznych sal sprzedaży na stacjach paliw i ogródków gastronomicznych stacji paliw). Obsługa ma obowiązek zakrywać usta i nos.

 • Powiaty czerwone – dodatkowe ograniczenie osób, które mogą jednocześnie przebywać w placówce – 1 osoba na 4 m2.

 • Powiaty żółte – dodatkowe ograniczenie osób, które mogą jednocześnie przebywać w placówce – 1 osoba na 4 m2.


3. Obostrzenia w związku z prowadzeniem działalności polegającej na transporcie zbiorowym osób

 • Powiaty zwykłe – Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi: a) 100% liczby miejsc siedzących albo b) 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa. Kierowca nie musi zasłaniać ust i nosa, jeżeli zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność.

 • Powiaty czerwone – Ograniczenia co do liczby osób przewożonych: 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – stosuje się to tylko do przewozów lokalnych w ramach obszaru czerwonego. Obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa. Kierowca nie musi zasłaniać ust i nosa, jeżeli zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność.

 • Powiaty żółte – tak jak w powiatach zwykłych.


4. Ograniczenia obowiązujące na weselach i innych uroczystościach „rodzinnych” oraz innych imprezach i spotkaniach niezależnie od ich rodzaju

 • Powiaty zwykłe – do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa. Na weselach i podobnych uroczystościach rodzinnych dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.

 • Powiaty czerwone – 50 osób, z wyjątkiem obsługi. Obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa (również na weselach i podobnych uroczystościach rodzinnych).

 • Powiaty żółte – 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa. Na weselach i podobnych uroczystościach rodzinnych dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.


5. Zasady organizowania kongresów i targów

 • Powiaty zwykłe – dopuszczalne jest organizowanie kongresów i targów: 1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc lub 2) w miejscu odbywania się imprezy będzie znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg ten zostanie zapewniony to nie stosuje się ograniczenia 150 osób.

 • Powiaty czerwone – zakaz organizowania kongresów i targów.

 • Powiaty żółte – tak jak w powiatach zwykłych, jednak w przypadku organizowania targów obowiązuje ograniczenie powierzchni przypadającej na jedną osobę do 4 m2.Od soboty 8 sierpnia, w niektórych powiatach wracają silniejsze obostrzenia. Na czym polegać mają zapowiadane zmiany?

W niektórych powiatach wracają obostrzenia


W związku ze wzrostem zachorowań związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 rząd zapowiedział wprowadzenie regionalnych obostrzeń nakierowanych na powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.


7 sierpnia 2020 r. do konsultacji publicznych ma trafić projekt rozporządzenia wprowadzający regionalne obostrzenia w wybranych powiatach. Przepisy mają obowiązywać od soboty 8 sierpnia. Co wiadomo już teraz?


Podział powiatów


Wszystkie powiaty w Polsce będą podzielone na trzy grupy. W powiatach oznaczonych kolorem czerwonym obostrzenia będą większe, w powiatach oznaczonych kolorem żółtym przywrócone obostrzenia będą mniejsze. W pozostałych powiatach nie jest planowane przywrócenie obostrzeń.

Lista powiatów, w których wracają obostrzenia powstała na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni:

 • Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców – powiat zaliczany jest do strefy czerwonej.

 • Jeśli nowych zachorowań było między 6 a 12 na 10 tys. mieszkańców – powiat zaliczany jest do strefy żółtej.

Lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia będzie poddawana bieżącej analizie i modyfikowana dwa razy w tygodniu.


Które obostrzenia wracają?


W wybranych powiatach zostaną wprowadzone obostrzenia dotyczące: targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu i obowiązku noszenia maseczek.


Przykładowo w powiatach czerwonych obowiązek noszenia masek będzie obowiązywał we wszelkich miejscach w przestrzeni publicznej.


Pełny przegląd obostrzeń dla wszystkich grup powiatów dostępny jest do pobrania tutaj.


Gdzie wracają obostrzenia?


Na dzień sporządzenia niniejszego alertu, zgodnie z informacją przedstawioną na stronach rządowych i projektem nowego rozporządzenia:


Powiaty czerwone to:

 • powiat pszczyński, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik i wodzisławski (woj. śląskie)

 • powiat ostrzeszowski (woj. wielkopolskie)

 • powiat nowosądecki, Nowy Sącz (woj. małopolskie)

 • powiat wieluński (woj. łódzkie)


Powiaty żółte to:

 • powiat cieszyński, Jastrzębie Zdrój i Żory (woj. śląskie)

 • powiat jarosławski, Przemyśl i przemyski (woj. podkarpackie)

 • powiat kępiński (woj. wielkopolskie)

 • powiat oświęcimski (woj. małopolskie)

 • powiat pińczowski (woj. świętokrzyskie)

 • powiat wieruszowski (woj. łódzkie)


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page